OFRII.com - Red Rocket OFRII.com - 8k wallpapers, foto OFRII.com - Samuraj - bojove umeni - zbrane OFRII.com - Svt Ponorek OFRII.com - 3D medely - 3D tisk - 3D scan OFRII.com - Akvaristika, Akvarijn ryby, Akvarijn rostliny ORFII.com - Freediving - voln potapn ORFII.com - Astrologie - horoskop, znamen, souhvzd, zvrokruhy ORFII.com - Vesmr - planety, galaxie, hvezdy ORFII.com
MenuReklama
AONN.cz
NIKEE WALLPAPERS tapety na plochu PC na nikee.net
Spřátelené Weby
1HRY.cz - hry online zdarma
NIKEE HRY, superhry, 1000her, webhry, flash hry, hry online, hry zdarma
HRY2.eu - hry online, 1000her, mimoni, planeta mimonu, herna, webhry, herni, minihry
Uloz si video Nahnoji.cz
biotechart.cz - animovane obrazky GIF z oblasti biologie, technologie a umeni
Globální mediální server TetriSys

Planety v astrologii 

Zatímco zvěrokruh neboli zodiak představuje jeviště, na kterém se v astrologii všechno odehrává, planety jsou herci. Podle toho, koho představují, v jaké se nacházejí kondici, čemu vládnou, v jakých vztazích jsou mezi sebou, kam vcházejí a s čím se spojují, potom odhadujeme, co se vlastně v horoskopu a s ním spojené chvíli odehrává - a odehrávat bude. 

Sedm poutníků 

Když člověk kdysi pohlédl na nebe, viděl prostě hvězdy. Brzo si všiml, že některé z nich svoji polohu vůči ostatním nemění, a začal jim říkat stálé hvězdy neboli stálice. U jiných si ovšem všiml, že se vůči ostatním pohybují, tu rychleji, tu pomaleji, tu na nebi couvají a jindy zase chvilku stojí, a začal jim říkat putující hvězdy neboli planety - slovo planeta pochází z řeckého označení pro poutníka. 

Planeta se pro zjednodušení říkalo i "Světlům", čili Slunci a Měsíci, takže až do konce 18. století lidé znali planet sedm a většinou je jmenovali v pořadí podle rychlosti: Luna, Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter a Saturn (všimněte si, že Slunce je uprostřed této planetární řady - a skutečně Slunci byla vzdávána největší pocta; i geocentrický systém dokázal postavit Slunce do středu zájmu). 

Je možné, že číslo 7 má v kulturách celého světa takový význam právě kvůli těmto sedmi poutníkům, koneckonců jim vděčíme i za náš týden, cyklus dní, v nichž každý den je přidělen jedné planetě - pondělí Luně, úterý Marsu, středa Merkuru, čtvrtek Jupiteru, Pátek Venuši, sobota Saturnu a neděle Slunci (tohle zvláštní pořadí má svůj smysl, ale je nad rámec tohoto článku se o něm rozepisovat). 

Každá z planet má svoji "povahu", představuje určitý archetyp, drží patronát nad nějakou částí světa, která nás obklopuje - nejen charakterové vlastnosti, lidské či božské typy, ale i takové barvy či rostliny nebo třeba náboženská vyznání, prakticky všechno má nějakou svoji planetu. Ovšem v pojetí úlohy planet se tradiční a moderní astrologie v ledasčem liší a až bude níže řeč o jednotlivých planetách, něco z těch rozdílů si povíme. Je to dáno jednak dobou a lidmi (tradiční výklady bývají drsnější a přímočařejší, moderní jemněji psychologizují), jednak odlišnými modely vesmíru. 

Noví příchozí 

Roku 1781 William Herschel objevil novou planetu, kterou nejprve pojmenoval jako správný vlastenec Planeta krále Jiřího a kterou mnozí jiní později nazývali po jejím objevitel prostě Herschel - pro nás je to Uran. Občas se uvádí, že tato planeta, kterou lze za mimořádně příznivých podmínek pozorovat prostým okem, byla známá už starým Chaldejcům, ale neexistuje pro to jediný doklad, také v pozdějších epochách byl při náhodných pozorováních Uran považován za slabou stálici. Do jistě míry to rozhodilo celý pečlivě promyšlený a detailně provázaný systém nebes o sedmi planetách. A Uran se stal prvním z řady, která v současné době, jak se zdá, nebere konce, protože stále jsou objevována nová tělesa, minimálně z kategorie trpasličích planet. 

Na druhou stranu astrologií objev Uranu nijak zvláště neotřásl - byla již dlouhou dobu na ústupu, na Evropském kontinentě zcela marginalizovaná, do určité míry přežívala v Anglii. Někteří astrologové se odkázali na to, že Uran není vidět a proto planeta bez paprsků - planeta bez vlivu, takže se není třeba jím zabývat. Jiní prostě dál pracovali se zajetým systémem (indická astrologie dodnes většinou nově objevené planety nijak do svých soustav nezačlenila). Jiní ze zbývajících západních astrologů ovšem pochopili příležitost a začali se o Uran čile zajímat. Způsobu, jakým se pro nové objevy hledá místo v astrologii, se podrobněji věnujeme v článku "Nově objevená tělesa". 

Role planet v horoskopu 

Interpretace planet má v astrologii mnoho vrstev. Planety mívají určitý význam už jen ze své povahy a mohou označovat třeba konkrétní typ lidí. Slunce je často otec, Luna matka. Pokud nám například v dotazové (horární) astrologii na otázku "Kdo mi ukradl peněženku?" jako signifikátor zloděje vyjde Merkur, je to pravděpodobně mladý člověk. Venuše ve třetím domě v horoskopu narození zase může znamenat, že zrozenec má krásnou (Venuše - hezká žena) sestru (třetí dům - dům sourozenců). 

Planety však mohou volněji označovat i "svoje" téma. Venuše je nositelkou potěšení a někdy i lásky, proto může ve stejném postavení znamenat i to, že daný člověk s potěšením podniká krátké cesty, věnuje se kaligrafii a má krásný mluvený projev, případně svou lásku potká na pracovní cestě nebo mezi spolužáky (třetí dům znamená také krátké cesty, blízké okolí a komunikaci slovem a písmem.) Mars v tomtéž domě může znamenat tedy energického bratra, hádky mezi sourozenci, úrazy na cestách nebo hádavou povahu - co z toho je aktuální, to se ukazuje v konkrétním kontextu zkoumaného tématu. 

Pro tradičního astrologa představovaly planety v horoskopu někdy vlastnosti člověka, častěji však konkrétní lidi nebo události (Mars v osmém domě, domě smrti, představoval v horoskopu Albrechta z Valdštejna v Keplerově výkladu násilnou smrt, na niž pak vskutku došlo). 

Moderní astrolog v horoskopu spatřuje spíš "mapu duše" a planety pak jednotlivé složky naší osobnosti. Mars třeba naši přirozenou agresivitu, průbojnost a způsob, jakým se prosazujeme. V osmém domě tedy může znamenat, že se snažíme dominovat v otázkách souvisejících s majetkem našeho partnera nebo jej používáme k vlastnímu prosazení (osmý dům je i domem "majetku toho druhého"). V řadě případů se tradiční a moderní přístup nemusejí vylučovat, spíše se doplňují (ne však vždy). 

Planety také nemají vliv jen na oblast, ve které se v horoskopu přímo nacházejí. Důležitý je také jejich princip vládnutí. Některé z planet tzv. vládnou některým znamením, a i když se v nich přímo nenacházejí, ovlivňují dění v nich. Pokud se třeba dům (zejména jeho začátek) nachází ve znamení Berana, bude téma spojené s tímto domem určeno také tím, v jakém stavu a kde v horoskopu se nachází vládce Berana Mars. Pokud se třeba vládce druhého domu (majetek) nachází v domě sedmém, bude majetkové poměry zrozence hodně ovlivňovat partnerské soužití, případně nižší soudy. Pokud v devátém, mohou být s financemi daného člověka spojeny daleké cesty, vysoké vzdělání nebo náboženský život. Totéž platí i o konkrétních planetách (pokud jedna druhé "vládne", je její dispozitor). 

Tato síť vazeb mezi různými oblastmi života se pak ještě rozroste o vazby, které mají planety přímo na sebe například díky aspektům, které spolu mají (aspektům, tedy významným úhlovým vzdálenostem mezi prvky horoskopu, se věnujeme v samostatném článku), recepcím atd. 

Silně, slabě, dobře, špatně 

Při výkladu nás samozřejmě zajímá, zda se daná planeta a její téma projeví silně nebo málo, v dobrém nebo ve zlém, harmonicky nebo problematicky. To zjišťujeme ze síly a stavu planety. Různá místa v horoskopu jsou pro tu kterou planetu více nebo méně vhodná. V úhlových domech se planeta projeví silněji než v domech padajících. Každé z planet také svědčí jiné znamení - v některých rozehraje svoje nejlepší stránky a projevuje se přirozeně, v jiných spíše stránky temné, nebo se neumí projevit, prosadit, "dělá to špatně". Projev planety také ovlivňují planety ostatní, které jí pomáhají nebo naopak brání. A platí, že tradiční astrologie má oproti té moderní o mnoho širší škálu nástrojů určování síly a kvality projevu planety, moderní astrologové jim však vyčítají, že jsou příliš mechanické a někdy vypadají jen jako sčítání a odčítání bodů pro a proti. 

Planety a jejich význam 

Podíváme se ve stručnosti alespoň na základní témata jednotlivých planet. Bude to jen takový zlomek, ale pro základ to postačí - také využijeme přístupy jak moderní, tak tradiční astrologie. V článku věnovaném významu znamení v astrologii najdete také údaje o tom, která znamení jsou pro tu kterou planetu významná v dobrém či zlém, zde si napíšeme jen znamení, kterému planeta vládne, neboli je v něm v domicilu - čili doma. 

Luna čili Měsíc. Nejrychlejší ze všech označuje změnu, je silně ženská a ze všech žen odpovídá nejvíce matce. Vypovídá o citu, týká se také domova, zdraví, rovněž označuje místo, kde hledáme bezpečí a jistotu. Vládne Raku. 

Merkur vypovídá odnepaměti o myšlení, inteligenci, zprávách, řeči, označuje mladé lidi, je jaké planetou obchodu, ale též zlodějů a všeho obojakého a proměnlivého, magie i vědy. Vládne Blížencům a Panně. 

Venuše je v kultuře symbolem lásky, v astrologii taky, může rovněž označovat mladší, žádoucí ženy. Místo v horoskopu, kde prožíváme radost, potěšení, kde si užíváme. Spojuje a harmonizuje. Tradičně chápaná jako "malé dobro", vládne Býku a Vahám. 

Slunce označuje místo, kde se snažíme získat pocty a kde je získáváme. Kde se realizujeme, kde chceme doslova zářit. Tradičně spojeno s postavou otce, v moderní astrologii symbolizuje "Já" (proto ten důraz na sluneční znamení v moderní době). 

Mars zvěstuje trable, spory, sváry, úrazy, zlomy, je spojen s projevem agresivity (který moderní astrologie spojuje i se sexualitou a vášní). Samozřejmě znamená i vojáky a násilníky všeho druhu. Moderně a mírně řečeno vypovídá též o oblasti sebeprosazení. Tradičně chápán jako "malé zlo" vládne Beranu a Štíru. 

Jupiter je tradičně planeta ušlechtilá a vznešená, spojená s náboženstvím, vysokými úřady, důstojenstvím, zákonem a právem, filosofií (a označuje proto všechny lidi, kteří se tím živí). Moderně chápán i jako symbol rozpínavosti a nestřídmosti, místo našeho rozvoje, expanze osobnosti. Označován tradičně jako "velké dobro", vládne Střelci a Rybám. 

Saturn je ten, kdo přináší hranice, omezení, konec, rozpad, smrt. Staří ovšem věděli, že bez konce starého není nového života, bez hranic není tvar, Saturn byl proto v největší úctě. Označuje i starší věci, starší muže, otce. Moderně místo, kde pociťujeme frustraci a omezení a kde musíme zamakat. Tradičně "velké zlo", vládne Kozorohu a Vodnáři. 

Uran je planeta zvratů, náhlých zlomů, zkratů, destrukce vetchých a přežitých struktur (a přes to i osvobození). Zkrátka přináší náhlé nečekané změny jakékoli povahy v jakékoli oblasti, nejčastěji té nejcitlivější. Moderní astrologové mu do správy přidělili původně Saturnova Vodnáře. 

Neptun, nepolapitelný, nevystihnutelný, jako mořské hlubiny a jako mlha. Označuje to, co leptá a přestupuje, znejišťuje hranice Já. Označuje proto drogy, hypnózu, nevědomí, náboženství, ale také široké davy, sociální cítění, romantické toužení, šalbu a iluzi. V moderní astrologii od Jupitera přebírá vládu nad Rybami. 

Pluto už podle astronomů není planeta, ale astrologii, která jako planety označuje i Slunce a Lunu, je to jedno. "Co růží zvou i zváno jinak, vonělo by stejně". Jde o účinky. A účinky Pluto má, drtivé. Je spojen s podsvětím a hlubokou, fénixovskou transformací, kdy je člověku převrácen život naruby a on začíná znova. Taktéž označuje touhu vládnout a ovládat, nebo být ovládán. Moderní astrologie mu přidělila původně Martovo znamení Štíra. 

Toto je výčet planet neboli hvězdných poutníků, na kterých se dnes shodne většina "západních" astrologů. Menší část se drží jen původních sedmi, případně "novým" planetám věnují jen méně pozornosti a pracují s nimi jiným způsobem než s původní Velkou sedmou. Nejdéle se tento trend drží v horární (hodinovou) astrologii - o jednotlivých disciplínách astrologie píšeme jinde, nicméně v krátkosti jde o astrologii okamžiku dotazu, kdy se horoskop sestaví pro okamžik, kdy klient položí astrologovi otázku na nějaké téma. 

Existuje pak ještě fůra asteroidů, planetek a trpasličích planet, trójanů atd. Za nejvýznamnější se považují plutoidy, trpasličí planety obíhající za drahou Pluta (a patří sem vlastně i Pluto sám), o některých z nich se dočtete i na našich stránkách. Nicméně ať už se astrolog rozhodne pracovat s jakýmikoli tělesy, základ sdělení horoskopu nese původních Sedm, případně plus výše uvedená trojice nověji objevených planet, zbytek funguje v lepším případě jako nositelé doplňkových informací, v horším případě jako plevel, který vám z horoskopu udělá nepřehlednou džungli. 

Obávané vlasatice 

Zvláštní kapitolu, kterou moderní astrologie také moc nezná, jsou komety, kdysi zvané vlasatice. V astrologii mají zvláštní roli. Dlouhá staletí byly považovány za atmosférický úkaz, patřily tedy do "sublunární sféry", říše pomíjivosti a nedokonalosti, která už byla mimo věčné a dokonalé sféry planet a hvězd. Přesto si komety držely svůj astrologický význam. Ohlašovaly prudké výkyvy poměrů, většinou katastrofy, ale ne nutně - záleželo na tom, v jakých znameních měla kometa hlavu a kam až sahal ocas (vliv komety měl postihnout právě ty tvory a ty oblasti, které dotčená znamení reprezentují, zejména v těch krajinách země, odkud byla kometa vidět prostým okem), záleželo i na typu komety, její barvě a podobně. Od časů Tychona de Brahe víme, že i komety jsou součástí okolního vesmíru, sluneční soustavy, a dokážeme u některých i predikovat jejich dráhy, ale nic nám nebrání s nimi nakládat podle starých výkladových pravidel. 

Planety jako ručičky na hodinkách? 

Často slyšíte námitku astronomů, že planety jsou od nás tak daleko, že jakýkoli jejich vliv na člověka je nemyslitelný, a že se jejich vzdálenost od Země dost drasticky mění, takže by musela kolísat i jejich neznámá síla, s čímž ovšem astrologie nepočítá. Do značné míry je to pravda. Astrologie skutečně neřeší změny vzdálenosti planet od Země a jejich sílu sleduje z jiných ukazatelů. A i ta námitka se vzdáleností bude nejspíš na místě. Takže jak to může fungovat? 

Je určité množství astrologů, kteří počítají se skutečným vlivem planet, s nějakou jejich dosud neznámou silou (na tom by nebylo nic tak divného, setrvačnost byla dlouhou dobu nevysvětlitelná, přesto s ní samozřejmě počítal každý člověk v běžném životě). Nicméně měli by se pak vypořádat s výše uvedenými námitkami, a to jde těžko. 

Od starověku však existuje i jiné pojetí. Planety v něm hrají roli ručiček na hodinkách. Ciferníkem je nebeská obloha a měří se čas cyklů, které probíhají na zemi. Představme si ručičky na budíku: Vždy, když u nás na stolku obě ručičky stojí v opozici, malá je na šestce a velká na dvanáctce, vstávám do práce. Není to tím, že by mne z postele vytáhla záhadná neznámá síla ručiček z postele, je to tím, že můj denní cyklus začíná právě v tu dobu. Ručičky mi jenom oznamují, že už je šest a musím vstávat. Stejně se pak můžeme podívat i na planety na nebi a jejich vzájemné konstelace - oznamují, že se něco na Zemi bude dít. 

Carl Gustav Jung, známý psychoanalytik, s astrologií počítal a sestavoval si horoskopy svých klientů, aby jim lépe porozuměl. Razil rozvinutý koncept "ručiček na hodinkách" - princip akauzální synchronicity. Podle Junga řada událostí ve vesmíru probíhá současně (synchronně), aniž by mezi nimi byla vzájemná příčinná souvislost, kauzalita. Narodíme se (nebo položíme otázku) právě v okamžiku, kdy z pohledu pozemšťana na ciferníku nebeské báně planetární ručičky vypovídají o kvalitě daného času. "Jak nahoře, tak i dole", říkávali staří astrologové.
 
© Ofrii 2012
NIKEE.net
ALYSS.cz
SIFEE.biz
ENKII.cz
OFRII.com